بلاگ / آرشیو برچسب «STP Marketing»

STP بازاریابی چیست ؟ ( بخش‌بندی ، هدف‌گیری ، جایگاه‌یابی) معنی و مفهوم STP بازاریابی چیست ؟ STP بازاریابی را با تعریفی از آقای فیلیپ کاتلر تشریح خواهیم نمود. واژه STP از مخفف سه کلمه تشکیل شده است : Segmentation بخش‌بندی: بخش‌بندی بازار Targeting هدف‌گیری:  تفکیک لایه‌های مشتری ، بیرون کشیدن لایه مدنظر Positioning جایگاه‌یابی (موقعیت‌یابی (: خصیص مزیت رقابتی مدنظر برای لایه مشتری تفکیک شده STP بازاریابی یا STP استراتژی چیست ؟ در STP بازاریابی واقعا چه کاری انجام می‌شود ؟ آقای کاتلر آن را تحت عنوان ” بخشی موثری از بازاریابی در جهت توسعه بازار ” معرفی نموده است. اگر بخواهیم آن را بیشتر باز کنیم ، ما از STP بازاریابی برای مشخص نمودن …

ادامه مطلب